มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

เด็กเกิดใหม่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงได้รับยีนภูมิแพ้จากพ่อแม่
เพราะยีนภูมิแพ้สามารถส่งต่อถึงลูกได้ จากผลวิจัยพบว่า
ถึงพ่อและแม่ไม่เป็นภูมิแพ้แต่ลูกก็ยังมีโอกาสเสี่ยงได้รับยีนภูมิแพ้


แม่สามารถลดความเสี่ยงลูกจากภูมิแพ้
ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเลือกโภชนาการที่เหมาะสมให้กับลูก

โภชนาการเพื่อลดความเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว โภชนาการเพื่อลดความเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว