นับตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.2000 มีการนำเสนอลำดับการพัฒนาของโรคภูมิแพ้จากเด็กจนโต หรือที่เรียกว่า Allergic March

  • ในช่วงขวบปีแรก ภูมิแพ้มักปรากฏด้วยอาการแพ้อาหาร ที่พบบ่อยคือการแพ้นมวัว และไข่ หรืออาจแพ้อาหารหลายชนิดพร้อมกัน แล้วค่อย ๆ หายเมื่อโตขึ้น
  • ผื่นแพ้ผิวหนังเป็นอาการที่พบได้ควบคู่กับการแพ้อาหาร อาจพบได้มากในช่วงอายุขวบปีแรก ส่วนใหญ่ดีขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเรียน
  • หลังจากนั้นมักจะมีอาการแพ้อากาศ และอาการหอบหืดตามมาเมื่อเด็กโตขึ้น จนถึงวัยรุ่น ซึ่งหลายคนอาจจะมีอาการเหล่านี้จนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ดัดแปลงจาก Wahn U., Allergy. 2000.


โรคภูมิแพ้เด็ก 1 ใน 10 รายเป็นเรื่องของการแพ้อาหาร 90% ของการแพ้อาหารแสดงอาการภายในขวบปีแรกของชีวิต และส่วนใหญ่เป็นการแพ้นมวัว

ดัดแปลงจาก จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ - รวมความรู้เรื่องแพ้นมวัว. 2555.


อ่านเพิ่มเติม