23-30% โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (แพ้อากาศ)

มักมีอาการ น้ำมูกไหล ร่วมกับอาการคันตา จามเป็นชุด คัดแน่นจมูก อาจมีอาการหายใจไม่อิ่ม เวียนหัว นอนกรน ปวดหู หูอื้อ


10-15%โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้ (โรคหืด)

มีอาการไอ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี้ด หายใจลำบาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน เช้ามืด หรือขณะออกกำลังกาย หรือในช่วงเป็นไข้หวัด


15% โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง)

มีผื่นแดงคัน และตุ่มน้ำเล็ก ๆ ในเด็กเล็ก ส่วนในเด็กโตอาจพบเป็นผื่นนูนแห้ง ๆ มีขุยเล็กน้อย ตามบริเวณรอบคอ ข้อพับ แขน ขา หรือหากเป็นมากอาจพบในบริเวณอื่น ๆ ทั่วตัวได้


5% โรคแพ้อาหาร

เช่น แพ้ไข่ นม แป้งสาลี ถั่ว อาหารทะเล อาจมีอาการทางผิวหนัง ระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ วินิจฉัยค่อนข้างยากในเด็กเล็ก เพราะอาจมีอาการคล้ายกับการเจ็บป่วยทั่ว ๆ ไป


ดัดแปลงจาก

ปารยะ อาศนะเสน, ทำอย่างไรจึงป้องกันโรคภูมิแพ้ได้, 2553อ่านเพิ่มเติม