มารู้จักโรคภูมิแพ้ มารู้จักโรคภูมิแพ้

ยีนภูมิแพ้ ส่งต่อสู่ลูก

รู้หรือไม่ว่า ภูมิแพ้สามารถส่งผ่านพันธุกรรมได้
โดยหากพ่อและแม่เป็นภูมิแพ้
จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงถึง 80%

เมื่อเริ่มแพ้ อาจ “แพ้ไปตลอดชีวิต”

ยีนภูมิแพ้ในตัวลูกจะนำไปสู่ภูมิแพ้ระยะยาว

เมื่อลูกเริ่มมีอาการแพ้เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าเค้าอาจจะมีอาการ
ภูมิแพ้อื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า Allergic March
เช่น ในช่วงแรกปีแรกอาจแพ้อาหาร ร่วมกับ มีผื่นผิวหนังอักเสบ
เมื่ออายุมากขึ้นจะพบอาการหอบหืด และตามมาด้วยอาการจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้ไปจนโต ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่ความจริงแล้ว
ภูมิแพ้เหล่านี้ จะเป็นอุปสรรคที่จำกัดการเรียนรู้ของลูกน้อย
ไม่ได้ออกไปเผชิญและเรียนรู้โลกกว้างอย่างเต็มที่

รู้หรือไม่ว่า..พ่อแม่ลดความเสี่ยง
ภูมิแพ้ให้ลูกได้

ลดความเสี่ยงโรคภูมิแพ้ของลูกได้ตั้งแต่วันนี้

โดยการให้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก จากนั้นเริ่มอาหารตามวัยที่ปลอดภัย
และเหมาะสมควบคู่กับการให้นมแม่จนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น เพราะนมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุด
เนื่องจากมีโปรตีนที่ไม่ไปกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้และยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน
เช่น ซินไบโอติก ซึ่งประกอบด้วยโพรไบโอติกและพรีไบโอติก

ในกรณีที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์เรื่องนมสูตร H.A. ซึ่งมีโปรตีนขนาดเล็ก
จึงลดการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภูมิแพ้ของลูก
นอกจากนั้นคุณแม่ควรมองหาสารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานของลูกให้แข็งแรง
เช่นซินไบโอติกเหมือนที่พบในนมแม่ เพื่อให้ลูกรักออกไปเรียนรู้โลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัด
นมแม่ดีที่สุด ปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกโภชนาการที่เหมาะสม

#เปลี่ยนภูมิแพ้เป็นภูมิพร้อม

ให้ลูกน้อยมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง
ลดความเสี่ยงภูมิแพ้ พร้อมเรียนรู้โลกกว้าง
อย่างไร้อุปสรรค
เพราะอนาคตเป็นของคนที่พร้อม

นมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสาหรับทารกและให้ประโยชน์หลายด้านต่อทารกและมารดา การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมดุลในช่วงก่อนและขณะให้นมลูกมีความสาคัญ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมขวดในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอดอาจทำให้ปริมาณน้ำนมและทำให้การตัดสินใจกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยากขึ้น ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้นมดัดแปลงสาหรับทารนมแก่ทารกอย่างไม่ถูกวิธี หรือการให้อาหารทารกด้วยชนิดหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพได้

ในกรณีที่มารดาใช้ดัดแปลงสาหรับทารก ควรต้องปฏิบัติตามคาแนะนาในการใช้โดยผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจทาให้ทารกไม่สบายได้ มารดาควรปรึกแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรือผู้บริบาลสุขภาพ เพื่อขอคำแนะนำในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง