เด็กเล็กเสี่ยงต่อการแพ้อาหาร เนื่องจากระบบทางเดินอาหาร และระบบภูมิต้านทานยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โปรตีนในอาหารซึ่งโมเลกุลมีขนาดใหญ่ อาจผ่านระบบทางเดินอาหารไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน โดยในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้จะมีโอกาสสูงที่จะแพ้โปรตีนนั้นๆ รวมไปถึงโปรตีนนมวัว

นมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมที่ดัดแปลงจากนมวัว แม้โดยปกติแล้วโปรตีนในนมวัวไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ด้วยลักษณะโปรตีนที่ต่างไปจากนมแม่ อาจกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ในเด็กบางรายได้ ด้วยเหตุนี้อาการแพ้นมวัว จึงเป็นหนึ่งในอาการแพ้อาหารที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก และในบางกรณีอาจรวมไปถึงเด็กที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวด้วย เนื่องจากอาหารที่แม่ได้รับสามารถส่งผ่านไปทางนมแม่ได้


อ่านเพิ่มเติม