คุณแม่ คือคนแรกที่จะปกป้องภูมิแพ้ให้กับลูกด้วยตัวเอง นมแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทาน ลดโอกาสการแพ้อาหาร รวมถึงแพ้นมวัวให้กับลูกได้ดี อย่างไรก็ตามยังขึ้นกับปัจจัยของเด็กแต่ละคน และอาหารที่แม่ได้รับด้วย เพราะแม่มีโอกาสส่งต่อสารก่อภูมิแพ้จากอาหารของแม่ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ และในช่วงให้นมยังอาจผ่านทางน้ำนมแม่ไปสู่ลูกได้อีกด้วย ในบางกรณีจึงพบว่าแม้เด็กได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังพบอาการแพ้นมวัวหรือแพ้อาหารอื่นๆได้ เนื่องจาก "แพ้อาหารผ่านนมแม่"  • ป้องกันการแพ้อาหารในช่วงแรกของชีวิต ลดโอกาสภูมิแพ้อื่นๆที่อาจตามมา
  • จากแนวคิด Allergic March (ซี่รี่ส์ของภูมิแพ้) จะเห็นได้ว่าโรคภูมิแพ้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่อาการแพ้แบบอื่นๆตามอายุ เริ่มจากการแพ้อาหารในเด็กขวบปีแรก จึงควรให้ความสำคัญในการป้องกันการแพ้อาหารเป็นพิเศษ กุญแจสำคัญของการป้องกันการแพ้อาหารคือการให้นมแม่ โภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ซึ่งมีบทบาทช่วยลดความเสี่ยงภูมิแพ้ และกระตุ้นภูมิต้านทานอย่างเป็นธรรมชาติ โดยสารก่อภูมิแพ้ที่มีจำนวนเล็กน้อยจากอาหารแม่ อาจมีโอกาสปะปนไปกับนมแม่ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายค่อยๆรู้จักสารก่อภูมิแพ้ว่าไม่เป็นอันตราย
  • เริ่มต้นจากประเมินความเสี่ยงภูมิแพ้แต่เนิ่นๆ เพื่อหาวิธีดูแลที่เหมาะสม
  • การป้องกันเริ่มที่การประเมินว่าลูกมีความเสี่ยงที่จะเป็นภูมิแพ้หรือไม่ ซึ่งสามารถให้แพทย์ช่วยประเมิน หรืออาจทำแบบประเมินง่ายๆด้วยตัวเองซึ่งเป็นการจำลองการซักประวัติของแพทย์ แล้วได้ผลลัพธ์เป็นคะแนนความเสี่ยงของลูกซึ่งแสดงถึงโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ หากพบว่าลูกมีความเสี่ยงสูงก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงโรคภูมิแพ้ให้กับลูกได้ทันทีตั้งแต่ตั้งครรภ์

การให้นมแม่เป็นวิธีการป้องกันโรคภูมิแพ้ที่ดีที่สุด ในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้นมบุตรได้และมีความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ การให้นมสูตรป้องกันโรคภูมิแพ้ (H.A) ภายใต้คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ ก็เป็นวิธีที่คุณแม่จะช่วยป้องกันลูกจากโรคภูมิแพ้ได้ "รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อป้องกันภูมิแพ้"

อ่านเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง