คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่ประเมินแล้วว่าลูกมีความเสี่ยงที่จะเป็นภูมิแพ้ จะมีบทบาทสำคัญในการเริ่มป้องกันได้ทันที ด้วยการที่แม่รับประทานอาหารให้ครบถ้วน และหลากหลายตามปกติ ไม่ควรเน้นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่สำคัญได้แก่ นม ไข่ ถั่ว ขนมปัง(จากแป้งสาลี) ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่เคยรับประทานตามปกติ


ท้องแรกของคุณแม่ ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ

คุณแม่ที่เคยมีประสบการณ์มีลูกที่เป็นภูมิแพ้มาแล้ว จะตระหนักดีถึงความสำคัญของการป้องกันโรคภูมิแพ้ เพราะเมื่อลูกเป็นแล้ว ล้วนนำมาซึ่งความกังวล และความจำเป็นที่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ แต่สำหรับคุณแม่ท้องแรกมักเน้นดูแลตัวเองทั่วๆไป อาจละเลยการประเมินความเสี่ยงเรื่องภูมิแพ้ที่กำลังพบมากขึ้นเรื่อยๆ ในเด็กรุ่นใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเข้าใจผิดในแม่บางคนที่เน้นบำรุงอาหารบางอย่างมากเป็นพิเศษทั้งๆ ที่นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการแพ้อาหารตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และรอแสดงอาการหลังคลอดออกมา รู้อย่างนี้แล้วอย่าละเลยที่จะป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง