มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

การแพ้โปรตีนนมวัว อาจมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากลูกอยู่ในครอบครัวที่มีประวัติการแพ้ หรืออาจมีโอกาสเสี่ยงโดยครอบครัวไม่มีประวัติการแพ้ก็ได้ แล้วใครบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้โปรตีนนมวัว แม้เป็นคำถามที่ตอบยาก การทำแบบทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ อาจพอให้คำตอบเบื้องต้นได้

คำถามที่พบบ่อย