หากประเมินแล้วพบว่าลูกมีความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ การที่แม่รู้ก่อนล่วงหน้าเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงได้เท่านั้น เช่น หากรู้ตั้งแต่ตั้งครรภ์คุณแม่สามารถปรับพฤติกรรมการกินและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม โดยเน้นที่การเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลากหลาย และสมดุล แม้ฟังดูก็เป็นคำแนะนำกลาง ๆ แต่ควรใส่ใจกับคำว่าสมดุลเป็นพิเศษ เพราะหลายคนเข้าใจว่าถ้าไม่อยากแพ้อะไรก็ควรเลี่ยงสิ่งนั้นไปเลย แต่จากการติดตามแนวทางการงดอาหารเพื่อป้องกันภูมิแพ้นั้นพบว่าไม่ให้ผลในการป้องกันภูมิแพ้แต่อย่างใด และด้วยองค์ความรู้ปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำให้งดอาหารชนิดใด ๆ ดังนั้นคุณแม่ยังคงทานอาหารได้ตามปกติ การที่แม่บางท่านมีความตั้งใจดีที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเป็นพิเศษในช่วงตั้งครรภ์ จนนำไปสู่การรับประทานอาหารบางชนิดมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอาหารกลุ่มเสี่ยงที่จะแพ้ เช่น นม ไข่ ถั่วเหลือง แป้งสาลี ก็อาจนับเป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับคำว่าสมดุลได้ ส่วนในแง่สิ่งแวดล้อมนั้น เนื่องจากควันบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ของลูกน้อยได้ จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่เป็นพิเศษ*


แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย


อ่านเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง