แพ้โปรตีนนมวัว

แพ้โปรตีนนมวัว

แพ้โปรตีนนมวัว เป็นอาการหนึ่งของโรคภูมิแพ้ซึ่งมักพบได้ในช่วงต้นของชีวิต
โดยที่อาการแสดงและความรุนแรงมีความหลากหลายแตกต่างกันในทารกแต่ละคน

หากสงสัยว่าลูกมีอาการแพ้โปรตีนนมวัว
ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกนมสูตรเพื่อการดูแลที่เหมาะสม

โภชนาการกับการดูแลโรคแพ้โปรตีนนมวัว โภชนาการกับการดูแลโรคแพ้โปรตีนนมวัว