ภูมิแพ้ คือ การที่คนปกติทั่วไปได้รับสารบางชนิด ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่คนที่เป็นภูมิแพ้กลับมีอาการผิดปกติแสดงออกมา เนื่องจากระบบภูมิต้านทานตอบสนองไวกว่าคนทั่วไป

แสดงอาการได้หลายแบบ

  • จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (แพ้อากาศ)
  • ตาอักเสบจากภูมิแพ้
  • หลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้ (โรคหืด)
  • ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง)
  • แพ้อาหาร
  • อาการแพ้รุนแรงเฉียบพลันทั่วตัว (anaphylaxis)

ดัดแปลงจาก

ข้อมูลของสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย


สารก่อภูมิแพ้ คือ สารที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิต่อต้านแบบจำเพาะ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่

  • เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ปกติไม่พบในร่างกาย
  • มักมีโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน

ตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้: ไรฝุ่น ซากแมลงสาป เกสรดอกไม้ สปอร์ของรา ยา สารเคมี รังแคสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข หรืออาหาร เช่น นม ไข่ ถั่ว แป้งสาลี อาหารทะเล

ช่องทางที่ร่างกายจะได้รับสารก่อภูมิแพ้ คือ


อ่านเพิ่มเติม