ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคล้ายคลึงกับการแพ้อื่นๆ คือ

ขั้นกระตุ้น:

เป็นขั้นที่สารก่อภูมิแพ้ ในที่นี้คือ โปรตีนนมวัว ผ่านเข้าไปเจอกับระบบภูมิต้านทาน ซึ่งในเด็กที่แพ้ ร่างกายจะเข้าใจผิดและจดจำว่าโปรตีนนมวัวเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ต้องต่อต้าน ขั้นนี้เป็นกลไกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอยู่ในท้อง และขึ้นกับปริมาณที่ได้รับ ดังนั้นหากเน้นเรื่องการป้องกันการแพ้นม ควรเริ่มป้องกันตั้งแต่ขั้นตอนนี้


ขั้นแสดงอาการ:

เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากเด็กคลอดออกมาแล้ว ถ้าได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดิมที่เคยได้รับตั้งแต่อยู่ในท้อง (โปรตีนนมวัว) ผ่านเข้ามาอีกครั้ง ระบบภูมิต่อต้านจะจำได้ และเกิดกลไกตอบสนองแล้วแสดงอาการแพ้ออกมา ในขั้นนี้เด็กๆต้องได้รับการดูแลรักษาเพียงอย่างเดียว เพราะเลยจุดที่จะป้องกันได้แล้วอ่านเพิ่มเติม