นมเด็กแรกเกิด เรื่องใกล้ตัวที่คุณแม่ต้องรู้

นมเด็กแรกเกิด เรื่องใกล้ตัวที่คุณแม่ต้องรู้


นมเด็กแรกเกิดที่ดีที่สุดก็คือนมแม่นั่นเอง และการให้นมจากเต้าคงเป็นเป้าหมายหลักในการเลี้ยงลูกเพราะคงไม่มีใครปฏิเสธว่าทั้งคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และความผูกพันระหว่างแม่ลูกที่ไหลรินมาตามสายน้ำนมนั้นมีคุณค่า และความหมายมากมายต่อทั้งคุณแม่และใจดวงเล็กๆของลูกน้อย


‘นมแม่’ เป็นนมเด็กแรกเกิดที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี โดยองค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และสมาคมกุมารแพทย์ทั่วโลกได้แนะนำให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (exclusive breastfeeding)


สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน หลังจากนั้นให้อาหารเสริมตามวัยร่วมกับนมแม่ต่อไปอีกจนเด็กอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ซึ่งประโยชน์ของการให้นมแม่ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับลูกน้อยเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อตัวคุณแม่เองและครอบครัวอีกด้วย 


ดังนั้นนมแม่จึงเหมาะที่สุดสำหรับการเลี้ยงเด็กแรกเกิดและควรให้นมแม่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้


เมื่อแม่ไม่สามารถให้นมแม่ได้


อย่างไรก็ดี อาจจะมีคุณแม่บางท่านไม่สามารถให้นมลูกได้ เช่น คุณแม่มีปัญหาสุขภาพ หรือมีความจำเป็นอื่นๆ ที่ทำให้ต้องใช้นมผงเพื่อช่วยเสริมคุณค่าทางโภชนาการเพื่อมั่นใจว่าลูกน้อยจะเติบเติบและมีพัฒนาการสมวัย


ในการเลือกนมเด็กแรกเกิด คุณแม่ควรต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยประกอบกันเพื่อให้เหมาะสมสำหรับลูกน้อย และเนื่องจากเด็กแต่ละคนอาจมีภาวะของร่างกายและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณแม่ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับนมเด็กแรกเกิดและโภชนาการที่เหมาะสม


ข้อควรพิจารณาในการเลือกนมสำหรับทารก


1. อายุของลูก

การเลือกนมต้องดูที่อายุของลูกเป็นหลัก ซึ่งนมผงแบ่งออกเป็น 4 สูตร ตามช่วงวัย 

สูตรที่ 1 นมผงสำหรับทารกแรกเกิดจนถึง 1 ปี เรียกว่า Infant formula หรือนมเด็กแรกเกิดสูตรนมผงดัดแปลงสำหรับทารก

สูตรที่ 2 นมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี เรียกว่า Follow-on formula หรือนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ไม่ควรใช้เป็นนมเด็กแรกเกิด)

สูตรที่ 3 นมผงสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว (ไม่ควรใช้เป็นนมเด็กแรกเกิด)

สูตรที่ 4 นมผงสำหรับเด็กที่สามารถทานนมวัวสูตรไขมันเต็มรูปแบบได้แล้ว (1-2 ขวบขึ้นไป) และทุกคนในครอบครัว (ไม่ควรใช้เป็นนมเด็กแรกเกิด)


สารอาหารในนมเด็กแรกเกิด

ควรพิจารณานมผงที่ให้คุณประโยชน์ใกล้เคียงกับนมแม่


นมเด็กแรกเกิดต้องมีสารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสม คือต้องมีทั้งโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ และสารอาหารเหล่านี้ต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมด้วย การเลือกซื้อนมเด็กแรกเกิด ให้คุณแม่เลือกนมผงที่ระบุว่า ‘นมผงดัดแปลงสำหรับทารก’ จากบริษัทผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้ผ่านการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบอย่างถูกต้องจาก อ.ย.แล้ว และห้ามใช้นมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุว่า สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เช่น นมยูเอชที นมข้นหวาน นมข้นจืด หรือนมอื่นๆ ในการเลี้ยงลูก


มีสารอาหารช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับลูก ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยเพื่อให้พัฒนาการของลูกไม่สะดุด


มีสารอาหารเพื่อพัฒนาการของสมอง ช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้สมวัย


A. สูตรนม

นอกจากนมเด็กแรกเกิด หรือนมผงดัดแปลงสำหรับทารกสูตรทั่วไปแล้ว ยังมีนมสูตรเฉพาะอื่นๆ ที่ดัดแปลงให้เหมาะกับทารกที่มีภาวะทางร่างกายบางอย่างโดยเฉพาะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มของอาหารทางการแพทย์ และต้องใช้ตามคำแนะนำของแพทย์นมสูตรโปรตีนนมผ่านกระบวนการย่อยบางส่วน (partially hydrolyzed protein formula หรือ H.A.) ทำให้โปรตีนมีโมเลกุลเล็กลง เหมาะสำหรับเด็กที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว ช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะภูมิแพ้ และลดความเสี่ยงต่อการแพ้โปรตีนนมวัวของลูกในระยะยาว


B. นมสูตรโปรตีนนมผ่านการย่อยอย่างละเอียด

(extensively hydrolyzed protein formula; eHF) เหมาะสำหรับเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวโดยเฉพาะ


C. นมสูตรเพื่อความสบายท้อง

นมสูตรนี้จะมีการปรับสารอาหารต่างๆ ให้ย่อยและดูดซึมง่าย เหมาะสำหรับทารกบางรายที่ระบบการย่อยยังอาจพัฒนาไม่สมบูรณ์ เมื่อกินนมสูตรสำหรับทารกปกติอาจจะมีอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ร้องโคลิก หรือท้องผูกได้


นมสูตรสำหรับเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ซึ่งอาจเหมาะกับทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือคลอดครบกำหนดแต่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์


อย่างไรก็ตามการเลือกใช้นมสูตรเฉพาะต่างๆเหล่านี้ คุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อช่วยประเมินและพิจารณาหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับลูกก่อนตัดสินใจเริ่มใช้


ดังนั้นในการเลือกนมเด็กแรกเกิดครั้งต่อไป คุณแม่พิจารณาปัจจัยต่างๆ ตามที่กล่าวมา เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถเลือกนมเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมให้กับลูกรัก เพื่อให้ลูกรักเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย

อ่านเพิ่มเติม