นมเพื่อการรักษาโรคแพ้โปรตีนนมวัว (สูตรอื่นๆ)

  • นมสูตรกรดอะมิโน (AAF)
  • เด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวอีกประมาณ 10% ซึ่งมีอาการแพ้นมวัวอย่างรุนแรง ไม่สามารถใช้นมสูตรถั่วเหลือง และ eHF ในการรักษาได้ จำเป็นจะต้องใช้สูตรที่พัฒนาขึ้นจากการผสมกรดอะมิโนชนิดต่างๆเข้าด้วยกันพร้อมทั้งเติมสารอาหารต่างๆให้ครบตามความต้องการของร่างกายเด็กทารกซึ่งช่วยลดโอกาสการแพ้ให้เหลือต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามนมสูตรนี้จะทานค่อนข้างยากกว่านมทุกสูตรเพราะมีกลิ่นแรงและรสชาติขม อีกทั้งมีราคาสูงกว่าถึงประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับราคานม eHF หรือราว 4 เท่าเมื่อเทียบกับราคานม H.A. แต่ก็จำเป็นต้องใช้ในเด็กกลุ่มนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามเกณฑ์เหมือนเด็กทั่วไป รู้อย่างนี้แล้วน่าจะหันมาใส่ใจในการป้องกันแต่เนิ่นๆเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ลูกต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้กันดีกว่า


  • สูตรอื่นๆ
  • ยังมีนมสูตรอื่นๆที่เป็นทางเลือกสำหรับการรักษา เช่น ในต่างประเทศมีการพัฒนานมสูตรที่นำโปรตีนของถั่วเหลือง หรือข้าวมาย่อยให้โมเลกุลเล็กลงเพื่อใช้ในการรักษา ส่วนในประเทศไทยก็มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งที่ผสมสูตรนมขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อการรักษาเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวขั้นรุนแรงเพราะไม่สามารถใช้นมสูตรอื่นใดในการรักษาได้โดยใช้โปรตีนจากข้าว หรือจากเนื้อไก่เป็นต้น โดยพ่อแม่จะต้องมารับผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลไปให้ลูกเป็นครั้งคราว เพราะเป็นการผลิตพิเศษสำหรับคนไข้บางรายเท่านั้น ซึ่งการเลือกสูตรนมสำหรับการรักษาไม่ว่าจะมีระดับอาการรุนแรงมากหรือน้อยควรต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้อย่างใกล้ชิด

ดัดแปลงจาก Bellioni-Businco B., et al., J Allergy Clin Immunol. 1999.


อ่านเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ การเตรียมตัวช่วงก่อน และระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินในที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียมการใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง