รู้จักทีมงานของเรา

เราพร้อมให้คำแนะนำเคียงข้างคุณแม่
ตลอด 24 ชม. ทุกวัน

Careline 0-2740-3456

อุมาพร อันทะแสง

พยาบาลวิชาชีพ

ในปัจจุบันเด็กมีแนวโนมเป็นภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งภาวะภูมิแพ้ยังส่งผลต่อทุกระบบของร่างกายทั้งการเจริญเติบโตการขับถ่ายระบบภูมิต้านทาน และคุณภาพชีวิตโดยรวมของลูกน้อยแต่คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ค่ะว่าภาวะภูมิแพ้นี้สามารถป้องกันได้ดิฉันยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์รวมทั้งความรู้ด้านภูมิแพ้เพื่อให้ลูกน้อยของคุณแม่ไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตในการเรียนรู้บนพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ

มนภรณ์ ศิโรรัตนาวาทย์

นักโภชนาการ

"2ใน3ของเซลล์ภูมิต้านทานอยู่ในระบบทางเดินอาหาร โภชนาการจึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงการให้ลูกน้อยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพจะช่วยให้ลูกน้อยมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายนอกจากจะทำให้ร่างกายลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วนั้นยังช่วยกระตุ้นสุขภาพทางเดินอาหารให้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งมีความสำคัญกับสุขภาพของลูกน้อยในระยะยาวด้วย"

รินรวี วงเวียน

พยาบาลวิชาชีพ

"สำหรับดิฉันซึ่งเป็นทั้งพยาบาลและคุณแม่ที่มีลูก 2 คน ดิฉันเข้าใจในความกังวลของคุณแม่ที่มีต่อลูกน้อย ว่าเมื่อเกิดเหตการณ์นี้ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอาการของลูกที่อยู่ในกลุ่มโรคแพ้โปรตีนมวัว คุณแม่ยิ่งอยากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ได้จริง ทุกครั้งที่ได้ให้คำแนะนำกับคุณแม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณแม่จะได้รับคำตอบที่คลายข้อสงสัย ช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายและได้รับแนวทางทั้งในการดูแลสุขภาพตลอดการตั้งครรภ์และการดูแลสุขภาพของลูกรักค่ะ"

ชุลีกร โยยรัมย์

พยาบาลวิชาชีพ

"ดิฉันมุ่งมั่นเพื่อมอบการดูแลแม่และเด็กผ่านการให้คำแนะนำกับคุณแม่ทุกท่านในทุกช่องทางการบริการอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านพยาบาลมาประยุกต์ในการให้คำปรึกษาคุณแม่ทุกท่านเพื่อให้คุณแม่ปฎิบับัติตัวและดูแลลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวะสุขภาพนั้นเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการบริโภค ระบบการย่อยการขับถ่ายภาวะโภชนาการของลูกน้อยที่ต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสมมากเป็นพิเศษค่ะ"

ศิริกานต์ นิ่มนวล

พยาบาลวิชาชีพ

สำหรับเด็กแล้ว ภาวะขาดสารอาหาร หรือเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อ สุขภาพ ร่างกาย สมอง รวมถึงการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในภาวะดังกล่าว ย่อมมีความกังวลใจอย่างมาก และพยายามหาวิธีการหลายๆแบบ เพื่อให้เค้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเจริญเติบโตในทันตามเกณฑ์ เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีแนวทางในการดูแลลูกน้อย ดิฉันพร้อมที่จะให้คำแนะนำ เพื่อให้เค้ามีน้ำหนักที่เหมาะสมด้วยโภชนาการที่ดีทั้งปริมาณ และคุณภาพสารอาหารค่ะ