ปัญหาอาการไม่สบายท้อง

ปัญหาอาการไม่สบายท้อง

อาการไม่สบายท้อง หมายถึงภาวะที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารโดยไม่พบโรคที่จะอธิบายได้ เช่น โคลิค แหวะนม อาเจียน ท้องร่วง แม้อาการกลุ่มนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง
แต่ส่งผลกระทบทางอ้อม เช่น เกิดความเครียดของผู้ดูแล

เปลี่ยนเวลาแก้ปัญหา เป็นเวลาเสริมพัฒนาการให้ลูก
#รู้ต้นเหตุแก้ตรงจุด

วิธีรับมือเมื่อลูกรักมีอาการไม่สบายท้อง วิธีรับมือเมื่อลูกรักมีอาการไม่สบายท้อง