อาการไม่สบายท้อง หมายถึง ภาวะที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารโดยไม่พบโรคที่จะอธิบายได้ อาการเหล่านี้มีมากมาย เช่น ท้องผูก โคลิค แหวะนม อาเจียน ท้องร่วง อาการเหล่านี้พบได้บ่อยตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งอาการกลุ่มนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่ส่งผลกระทบทางอ้อม เช่น เกิดความเครียดของผู้ดูแล การไม่สบายบางอาการ เช่น การแหวะนมในวัยทารกอาจจะส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้นในอนาคตได้ อาการไม่สบายท้องในเด็ก มักเกิดจากระบบทางเดินอาหารของเด็กยังทำงานไม่สมบูรณ์ประกอบกับการได้รับนมที่ไม่เหมาะกับสภาพลำไส้ ทำให้ระบบการย่อยไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เด็กเกิดอาการไม่สบายท้อง 

พบว่าอาการไม่สบายท้องสามารถพบได้ในทารกถึง 30% *

* Vandenplas Y et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61(5):531-7


อ่านเพิ่มเติม