นมแม่มีความเหมาะสมกับระบบทางเดินอาหารและมีสารอาหารที่ลูกต้องการอย่างครบถ้วน รวมทั้งในนมแม่ยังมีองค์ประกอบที่มีส่วนช่วยอาการไม่สบายท้อง เช่น

  • มีไขมันชนิดเบต้าปาล์มิติก (β-palmitic acid) ช่วยทำให้อุจจาระนิ่มขึ้น ลดอาการท้องผูก 
  • มีพรีไบโอติก ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ ทำให้อุจจาระนิ่ม ขับถ่ายง่ายขึ้น 
  • มีโปรตีนเวย์ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูง พบมากในน้ำนมแม่ ย่อยง่าย
กรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมแม่ได้ การปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับนมสูตรย่อยง่ายและสัดส่วนของสารอาหาร อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยจัดการอาการไม่สบายท้องของลูก ปัจจุบันได้มีการพัฒนานมสูตรย่อยง่าย ซึ่งมีงานวิจัยรับรองผลว่าช่วยจัดการปัญหาความไม่สบายท้อง ช่วยให้อุจจาระนิ่ม ลดอาการโคลิค ลดการแหวะนม โดยขึ้นทะเบียนเป็นอาหารทางการแพทย์


1. Carnielli VP et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1996;23(5):553-60

2.Boehm G et al. Acta Pædiatrica, 2005; 94(Suppl 449): 18–21

3.Ballard O et al. Pediatr Clin North Am. 2013 February ; 60(1): 49–74


อ่านเพิ่มเติม