เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

เมื่อลูกน้อย "ตัวเล็ก" กว่าเด็กวัยเดียวกัน หรือ น้ำหนัก "ต่ำ" กว่าเกณฑ์ อาจไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อีกต่อไป เพราะนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกน้อยได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

แม่สามารถช่วยเสริมการเจริญเติบโตของลูกน้อย
ด้วยการเลือกโภชนาการที่เหมาะสมให้กับลูก

เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์คืออะไร เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์คืออะไร