ลูกตัวเล็ก สูงไม่ถึงเกณฑ์ ต้องทำอย่างไรให้ลูกสูงขึ้น

กลุ้มใจลูกตัวเล็ก

คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเมื่อลูกรักรวมกลุ่มอยู่กับเด็กๆ ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นญาติ ในวัยไล่เลี่ยกัน หรือเป็นเด็กที่เนิร์สเซอรี่ เพื่อนๆ ที่โรงเรียน เราอาจจะมองเห็นได้ว่าลูกของเรามีขนาดตัวที่เล็กกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันจนเห็นได้ชัด


ทำให้รู้สึกกังวลว่าลูกตัวเล็กกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ทั้งตัวผอม และมีส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งนี้เกิดขึ้นจากอะไร อะไรคือเกณฑ์วัดว่าลูกตัวเล็กจนผิดปกติ และจะแก้ปัญหาลูกตัวเล็กได้อย่างไร เรามีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกัน


จะวัดอย่างไรว่าลูกตัวเล็ก?

หากอยากทราบว่าลูกของเราเป็นเด็กที่มีตัวเล็กผิดปกติหรือไม่ ไม่ควรดูจากเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันแล้วมาสรุปเอาเอง แม้ว่าวิธีนี้จะมีส่วนช่วยเปรียบเทียบขนาดของลูกอย่างเห็นชัดและทำให้พ่อแม่สังเกตได้ง่ายก็ตาม แต่เกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ว่าลูกตัวเล็กไปหรือไม่ก็คือ


1. เกณฑ์พิจารณาจากมาตรฐานความสูงของเด็ก

เป็นการนำส่วนสูงมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กที่มีอายุเท่ากัน บอกได้ว่าลูกสูงหรือเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ย ถ้าลูกของเราอยู่ในเกณฑ์ความสูงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเวลานาน ๆ และมีพัฒนาการความสูงที่น้อยมากในแต่ละปี บ่งบอกว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอเป็นเวลานานหรืออาจจะเจ็บป่วยบ่อย ทำให้ส่วนสูงเพิ่มน้อยหรือไม่เพิ่ม ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและขอคำปรึกษาด้วย


2. เกณฑ์พิจารณาจากมาตรฐานน้ำหนักของเด็ก

เป็นการนำน้ำหนักตัวมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กที่มีอายุเท่ากัน เพื่อดูการเจริญเติบโตโดยรวมของลูก ถ้าลูกของเรามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บ่งบอกได้ว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอ


ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะคอยดูแลเรื่องน้ำหนักของลูกอย่างต่อเนื่องร่วมกับการขอคำปรึกษาจากแพทย์ด้วย


3. ดูจากเชื้อชาติและพันธุกรรมของเด็ก

การที่ลูกตัวเล็กบางครั้งก็เป็นไปได้เพราะมีพ่อและแม่ที่ตัวเล็ก ถ้าคุณพ่อและคุณแม่มีรูปร่างเล็ก มีขนาดความสูงที่ไม่มากนักก็คงจะไม่แปลกนักหากลูก ๆ มีขนาดตัวที่เล็กกว่าเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน หากลูกมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่อ่อนแอ เจ็บป่วยง่ายก็ถือว่าลูก ๆ อยู๋ในเกณฑ์ที่ปกติ


วิธีแก้ปัญหาลูกตัวเล็ก

1. แก้ปัญหาลูกตัวเล็กจากสาเหตุการขาดสารอาหาร

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ลูกตัวเล็กก็คือ เกิดจากลูกขาดสารอาหารคือ


อาจเกิดจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมการกินที่มีปัญหา เช่น กินน้อย เลือกกิน ทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย


การแก้ไขก็คือ เลือกโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของลูก หากบริโภคอาหารน้อยกว่าที่แนะนำ อาจเพิ่มอาหารที่ให้พลังงาน เช่น นมผง กลุ่มข้าว-แป้ง และกลุ่มไขมัน เพิ่มอาหารกลุ่มโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพจากเนื้อสัตว์ ร่วมกับอาหารที่ให้แคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต ปลาเล็กปลาน้อย


การพาลูกทำกิจกรรมออกกำลังกายบ้างเป็นบางครั้ง พักผ่อนให้เพียงพอ จะทำให้ลูกอยากอาหารและรับประทานได้มากขึ้น


2. แก้ปัญหาลูกตัวเล็กจากสาเหตุมีโรคประจำตัว

โรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะโรคประจำตัวในเด็ก เช่น โรคหัวใจ หอบหืด โลหิตจาง โรคไต ทำให้เด็กมีร่างกายที่อ่อนแอ อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เป็นเด็กตัวเล็ก ผอม และมีส่วนสูงที่ไม่ทันเพื่อน ๆ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ต้องการพลังงานจากสารอาหารเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาวะของโรคเอง สำหรับการแก้ไขแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาโรค พร้อมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมครบถ้วนไปพร้อมๆกัน


3. แก้ไขปัญหาลูกตัวเล็กจากสาเหตุความผิดปกติของฮอร์โมน

เด็กบางคนตัวเล็กมากและไม่ค่อยมีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตอาจจะเกิดจากการขาดฮอร์โมน ได้แก่ ฮอร์โมนไทรอยด์ และฮอร์โมนการเติบโต (โกรทฮอร์โมน) หากมีปัญหาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกไปพบแพทย์ พร้อมนำบันทึกการเจริญเติบโตที่ผ่านมาไปด้วย เพื่อทำการรักษาตามสาเหตุของแต่ละราย


ทั้งหมดนี้คือสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาลูกตัวเล็กซึ่งคุณพ่อคุณแม่นำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้ลูกรักมีความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์เหมาะสม และมีร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมส่วนได้


Source:

·      ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558. หน้า 25-30

·      แนวทางการให้คำแนะนำ/ปรึกษาการบริโภคอาหารสำหรับเด็กขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558. หน้า 52.

·      คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอนเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

อ่านเพิ่มเติม