เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์แก้ไขได้ เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์แก้ไขได้

โภชนาการช่วยได้ ลูกน้อยเติบโตไม่ตกเกณฑ์
โภชนาการช่วยได้ ลูกน้อยเติบโตไม่ตกเกณฑ์

เมื่อพบว่าลูกมีน้ำหนักหรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ควรเลือกโภชนาการที่เหมาะสมครบถ้วน เพื่อให้ลูกเติบโตได้ตามเกณฑ์ปกติ

อ่านบทความนี้

โปรตีนสารอาหารสำคัญ ช่วยให้ลูกเติบโตสมวัย
โปรตีนสารอาหารสำคัญ ช่วยให้ลูกเติบโตสมวัย

โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย เด็กที่มีภาวะเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ควรได้รับอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนมากขึ้นในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม

อ่านบทความนี้

 เพิ่มพลังงานให้ลูกด้วยน้ำตาลดีหรือไม่?
เพิ่มพลังงานให้ลูกด้วยน้ำตาลดีหรือไม่?

เมื่อลูกเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ ควรเน้นให้ได้รับอาหารที่ให้พลังงานเพิ่มขึ้น น้ำตาลเป็นอาหารที่ให้พลังงาน บางท่านจึงอาจใส่น้ำตาลในอาหารของลูกเพิ่ม เพราะเห็นว่าลูกไม่ยอมกิน กินน้อยจึงปรุงอาหารให้มีรสหวาน เพื่อช่วยให้ลูกกินง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก เนื่องจากน้ำตาลมีผลเสียหลายอย่าง

อ่านบทความนี้

ชวนลูกกินผัก เพิ่มใยอาหาร
ชวนลูกกินผัก เพิ่มใยอาหาร

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กเล็กและทำให้พ่อแม่หนักใจไม่น้อย คือ เบื่ออาหาร เลือกกินอาหาร ไม่ยอมลองอาหารใหม่ๆ จนอาจส่งผลให้มีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

อ่านบทความนี้

สูตรสารอาหารครบถ้วน พลังงานสูง เพื่อการเจริญเติบโตสมวัย
สูตรสารอาหารครบถ้วน พลังงานสูง เพื่อการเจริญเติบโตสมวัย

เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโต หากลูกของคุณน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ หรือรับประทานอาหารได้น้อย ลูกจำเป็นต้องได้รับพลังงานจากอาหารเพิ่มมากกว่าปกติเพื่อให้สามารถเติบโตสู่เกณฑ์ปกติได้

อ่านบทความนี้