เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

หากลูกรักเป็นเด็กช่างเลือก กินน้อย ตัวเล็ก ดูเหมือนว่าโตช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน อย่าเพิ่งกังวลเพราะการประเมินทางสายตา น้ำหนัก หรือส่วนสูงเพียงเดียวไม่อาจยืนยันได้ การประเมินภาวะการเจริญเติบโตด้วยเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยตรวจสอบได้ว่าลูกโตช้าจริงหรือไม่ และโตช้าในระดับใด

คำถามที่พบบ่อย


แนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เพราะน้ำหนักตัวน้อย เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น กินอาหารได้น้อย ชนิดของอาหารที่กินไม่เหมาะสม กินยาก หรืออาจมีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ทำให้น้ำหนักตัวลดลง เป็นต้น คุณแม่อาจจดบันทึกปริมาณและชนิดของอาหารที่ลูกกินซัก 2-3 วันก่อนไปพบคุณหมอ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยสาเหตุได้ง่ายขึ้น


นอกจากรับคำแนะนำจากคุณหมอในการดูแลสาเหตุที่ทำให้ลูกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้ว อาจขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ สูตรสารอาหารครบถ้วน พลังงานสูง เพื่อการเจริญเติบโตสมวัย ที่ให้พลังงานสูงซึ่งเหมาะสำหรับเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อเสริมอาหารมื้อหลัก ร่วมกับการปรับพฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุร่วมด้วย เบื้องต้นคุณแม่สามารถประเมินการเจริญเติบโตได้ด้วยกราฟการเจริญเติบโตในสมุดบันทึกสุขภาพลูก หรือ Click 


หากลูกมีน้ำหนักหรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ แสดงว่าลูกมีปัญหาการเจริญเติบโต ควรพาลูกไปพบกุมารแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเพื่อหาสาเหตุ และรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกอาหารสูตรสารอาหารครบถ้วน พลังงานสูงมารับประทาน เพื่อช่วยให้ลูกเติบโตสมวัย สุขภาพแข็งแรง