พฤติกรรมและทักษะการกินในช่วงแรกเกิดถึง 2 ปีแรก เป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อนิสัยการกินเมื่อเด็กโตขึ้น
ข้อแนะนำเพื่อสร้างนิสัยการกินที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก 

 1. ให้กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่างไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ดื่มนมเสริมวันละ 2-3 แก้ว
 2. เตรียมอาหารที่ลูกชอบ ต้องครบ 5 หมู่ หลากหลายและได้สัดส่วนเหมาะกับวัยของลูก
 3. ให้กินผักผลไม้เป็นประจำ
 4. ให้กินอาหารรสธรรมชาติ ไม่ปรุงหวานจัด มันจัด หรือเค็มจัด
 5. ถ้าให้ลูกลองกินอาหารชนิดใหม่ อาจต้องลองซ้ำหลายสิบครั้งกว่าลูกจะยอมกิน
 6. ให้ลูกกินอาหารประจำที่เป็นเวลา และไม่ควรมีสิ่งที่มาเบนความสนใจลูก เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ 
 7. สร้างบรรยากาศสบายๆ ชวนสมาชิกในบ้านกินข้าวพร้อมกัน หลีกเลี่ยงการดุ ขู่ หรือบังคับให้ลูกกิน ชมเชยเมื่อลูกทำได้ดี
 8. กำหนดเวลาในการกินอาหารแต่ละมื้อไม่เกิน 30 นาที เก็บโต๊ะอาหารเมื่อหมดเวลา ทานได้เท่าไหร่เท่านั้น
 9. ให้ลูกตักอาหารกินด้วยตัวเอง ฝึกการใช้ช้อน ใช้แก้วน้ำ อาจเลอะเทอะบ้างแต่ไม่เป็นไร 
 10. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกในการกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เลือกกิน ไม่กินขนมกรุบกรอบ 


ดัดแปลงจาก:  

 • ข้อแนะนำสำหรับพ่อแม่เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอนวัยเด็กเล็ก 0-3 ปี. จัดทำโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย หน้า 3.
 • บทความการพัฒนา IQ และ EQ, สถาบันราชานุกูล https://bit.ly/2IBvqa v  
 • กิน กอด เล่น เล่า (2ก 2ล) กับลูกอายุ 0-5 ปี (2554) หน้า 13.
 • ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กเล็ก (อายุ 1-5ปี). คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558. หน้า 14.


อ่านเพิ่มเติม